กิจกรรมวันสายใยสัมพันธ์ พาราซานโตสช่อที่ ๔๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2561 20:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2561 07:05 ]
กิจกรรมวันสายใยสัมพันธ์  พาราซานโตสช่อที่ ๔๕  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments