กิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

โพสต์26 ม.ค. 2561 02:38โดยกีรติ มูลเมือง
"การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments