กิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

โพสต์26 ม.ค. 2561 01:41โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน  "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments