กิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง"

โพสต์22 ม.ค. 2562 22:46โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 22:56 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมระดับชั้นม.4  
คลิกภาพกิจกรรมระดับชั้นม.2
Comments