กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดโรค ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์17 ก.พ. 2560 09:43โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดโรค ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีหน่วยงานจากสำนักงานสารธารณะสุขจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยมาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนตัวแทน อย.น้อย และมีโรงเรียนเครือที่มาข่ายเข้าร่วมอบรมกิจกรรมการให้ความรู้ 
โดยมีนายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองฝ่ายบริหารบุคลและงบประมาณ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพ ]
Comments