กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม คนดีมีวินัย เลยพิทยาคม วันที่ 25- 27 กันยายน 2560

โพสต์26 ก.ย. 2560 18:38โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2560 22:46 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม คนดีมีวินัย เลยพิทยาคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในการปรับตัวเข้ากับสังคม และเพื่อสร้างให้มีระเบียบวินัยของโรงเรียน  วันที่ 25- 27 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม 
Comments