มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสรินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

โพสต์23 พ.ค. 2562 00:36โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2562 00:40 ]
เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 22 พ.ค  2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมพิธีมหรสพสมโภช โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสรินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  คลิกภาพกรรมที่นี่
Comments