กลุ่มโรงเรียนกัลยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์8 ก.ย. 2559 21:51โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 21:54 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมตอนรับคณะผู้บริหารและครู กลุ่มโรงเรียนกัลยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments