กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างระเทศโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ The 10th Northeastern EP/MEP Open House ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์22 พ.ย. 2560 08:33โดยพิทยา พรหมปัญญา
“Rome was not built in one day.” John Heywood

“การทำสิ่งใด ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยเวลาและความอดทน” เช่นเดียวกับความพยายามของนักเรียนในโครงการ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างระเทศโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ The 10th Northeastern EP/MEP Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการแข่งขันปรากฏ ดังนี้
1. รางวัลเหรียญทอง : Impromptu Speech, Story Telling, Multi Skill Competition, Skit, Math Project
2. รางวัลเหรียญเงิน : Science Project, Singing,Quiz
3. รางวัลเหรียญทองแดง : Debate
4. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน : Spelling Bee
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จนประสบความสำเร็จ 
และขอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 01  
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 02
Comments