กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดติว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,๖

โพสต์19 ธ.ค. 2559 23:19โดยพิทยา พรหมปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดติว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเรียนต่อระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments