กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนแผนการเรียนศิลปะและนักเรียนชุมนุมศิลปะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการวาดภาพ ระบายสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์15 ก.พ. 2560 23:22โดยพิทยา พรหมปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนแผนการเรียนศิลปะและนักเรียนชุมนุมศิลปะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการวาดภาพ
ระบายสี เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ในรายการต่างๆ
ภาคเรียนที่ ๑-๒/๒๕๕๙ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ ๖ สายการเรียนศิลปะ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments