กิจกรรมเดินทางไกลสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารียุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2563

โพสต์19 ก.พ. 2564 05:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2564 00:24 ]
กิจกรรมเดินทางไกลสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารียุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนเลยพิทยาคม วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2564   
1. กิจกรรมเดินทางไกลสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารียุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเลยพิทยาคม
                                 ภาพกิจกรรมชุดที่ 01  ภาพกิจกรรมชุดที่ 02 ภาพกิจกรรมชุดที่03
2. กิจกรรมเดินทางไกล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 และ 3 ณ  ณ โครงการโคกหนองนา ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 
                                    ภาพกิจกรรมชุดที่ 01  
ภาพกิจกรรมชุดที่ 02 
3. กิจกรรมเดินทางไกลสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
                                 
ภาพกิจกรรมชุดที่ 01  
4. กิจกรรมเดินทางไกลสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
                                 
ภาพกิจกรรมชุดที่ 01  
5. กิจกรรมเดินทางไกล สมาชิกยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 3 ณ ภูบักโง่น บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
                                    
 ภาพกิจกรรมชุดที่ 01   ภาพกิจกรรมชุดที่ 02 
Comments