LEGO MINDSTORMS EV3

โพสต์10 ส.ค. 2562 02:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 21:05 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 7) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หมวดคอมพิวเตอร์) โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 10  
คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 10  คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 11
Comments