Loeipit English Camp 2017

โพสต์2 ก.ค. 2560 21:43โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2560 20:00 ]
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม Loeipit English Camp 2017 3rd - 4th July 2017 Loeipittayakom School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ภาพกิจกรรมวันที่ 4 กรกฎาคม 60
Comments