โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล World No Tobacco Day Awards 2018 ใน งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

โพสต์7 มิ.ย. 2561 23:53โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล World No Tobacco Day Awards 2018 ใน งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และมอบต่อให้กับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments