LPK "46 "สายใยสัมพันธ์ ไม่มีเธอ ไม่มีฉัน มีแต่เรา"

โพสต์6 ก.พ. 2562 02:12โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 07:39 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในกิจกรรม LPK "46 "สายใยสัมพันธ์ ไม่มีเธอ ไม่มีฉัน มีแต่เรา" คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01 ชุดที่ 02  ชุดที่ 03 ชุดที่ 04
Comments