การรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 09:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 07:09 ]
การรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 12  วันที่ 13  วันที่ 14 วันที่ 15
Comments