รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

โพสต์5 ก.พ. 2563 19:23โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 19:24 ]
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments