นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 97 วัดศรีทีปาราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โพสต์22 มิ.ย. 2562 02:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2562 19:31 ]
 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง) 
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 97 วัดศรีทีปาราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01 คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 02 
Comments