มหกรรมทางวิชาการ เฟ้นหาคนเก่ง ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์16 ส.ค. 2559 03:40โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมงาน มหกรรมทางวิชาการ เฟ้นหาคนเก่ง ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ เฟ้งหาคนดี คนเก่ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู ผอ.สพม.19 เป็นประธานในการเปิดพิธีงาน และคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมในการเปิดงานกิจกรรมวิชาการ ขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 25 ปีโรงเรียนเลยพิทยาคม [คลิ๊กดูภาพกิจกรรม]

Comments