มหกรรมวิชาการ เฟ้นหาคนดี คนเก่ง หน่วยบรูณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 " อัตลักษณ์เลยพิทย์ นำชีวิตพอเพียง "

โพสต์30 ส.ค. 2560 19:06โดยไม่ทราบผู้ใช้
มหกรรมวิชาการ เฟ้นหาคนดี คนเก่ง หน่วยบรูณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 " อัตลักษณ์เลยพิทย์ นำชีวิตพอเพียง " ที่ทำการนำเสนอผลงานนักเรียนที่ทำวีดีทัศน์ที่เข้ารอบในการ
บรูณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Comments