ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย

โพสต์14 มิ.ย. 2559 00:31โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2559 00:32 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กำหนดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อคัดเลือกผลงานนักเรียนส่งรับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคมได้เข้ารับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดจำนวน 6 รายการ คลิกภาพกิจกรรมที่นี้
Comments