มอบหมายหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โพสต์21 ธ.ค. 2559 20:15โดยไม่ทราบผู้ใช้
ผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคมได้ มอบหมายหน้าที่ให้กับ นายวัชระ  สิงห์สถิตย์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เนื่องจาก รองสุชาติ อาจศัตรู รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้รับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย [ คลิกดูภาพ ]
Comments