มอบเกียรติบัติ ผลการประกวดTED Talks ตามโครงการ Thailand Go Green หัวข้อ" เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู้เป้าหมายลดโลกร้อน 2 องศา"

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:33โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัติ ผลการประกวดTED Talks ตามโครงการ Thailand Go Green หัวข้อ" เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู้เป้าหมายลดโลกร้อน 2 องศา" 1.)ได้รางวัล เหรียญทอง นางสาวนิชานาถ  ดวงศรี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/5 2.)ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  นายทรงเผ่า  อามาตสมบัติ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3   3.)ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  เด็กชายพงศพล   คำมา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/11  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments