มอบเกียรติบัตร โครงการ ยุวชนช่อสะอาด ตามรอยพ่อ ต่อรอยธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์9 พ.ย. 2560 18:39โดยไม่ทราบผู้ใช้
มอบเกียรติบัตร โครงการ ยุวชนช่อสะอาด ตามรอยพ่อ ต่อรอยธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 17-27 ตุลาคม 2560 ณ วัดบางขวาง ตำบล สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่ง เด็กชายณัฐวุฒิ  รันรัติยา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/9 โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เป็นตัวแทน จังหวัดเลย  ได้บรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน 89 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560  เป็นตัวแทนของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมมูลนิธิต่อต้านทุจริต 12 คน ทั่วประเทศได้ไปบรรพชาสามเณรที่ประเทศอินเดีย และ ประเทศเนปาน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 2 ธันวาคม 2560   [ คลิกดูรูปภาพกิจกรรม ]  [ คลิกดูภาพกิจกรรม ]
Comments