มอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ " ชวนพ่อเลิกบุหรี่ " ระดับมัธยมศึกษา โครงการสามล้านสามปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

โพสต์17 ม.ค. 2561 19:36โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรกับนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ " ชวนพ่อเลิกบุหรี่ " ระดับมัธยมศึกษา โครงการสามล้านสามปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน กับนายสาริศ  พุ่มไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัล " ชมเชย " กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ " ชวนพ่อเลิกบุหรี่ " ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. วันที่ 18 มกราคม 2561 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ1. ] [ คลิกดูภาพพบรรยากาศ2.]
Comments