มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ทำการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560 ทุนพระพรหมมังคลาจารย์(ดร.เจ้าคุณธงชัย)

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:24โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ทำการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560 ทุนพระพรหมมังคลาจารย์(ดร.เจ้าคุณธงชัย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ 1.เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์ ม.2/10 2.นายวรฤทธิ์  พันธุ์มุก ม.3/10 3.นางสาวกมลชนก  ทองยา ม.3/10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่  1.นายณภัทร  แห่วขัด ม.6/11  2.นายณัฎฐดนัย  วาริพัฒ ม.5/11 3.นางสาวศิรดา  นุชิต ม.6/11 จัดขึ้นในวันทีอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานครฯ  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ กระตุ้นเยาวชน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านคณิตศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง สถาบัน และประเทศชาติในอนาคต  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments