มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นอุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเลย ด้านการรักษาความสะอาด ช่วยพัฒนาเมืองเลยให้สะอาดสวยงาม สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย Thailand 4.0

โพสต์29 ม.ค. 2561 21:23โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2561 21:34 ]
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กชายณัฐพงศ์  ทุมจันดา นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นอุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเลย ด้านการรักษาความสะอาด ช่วยพัฒนาเมืองเลยให้สะอาดสวยงาม สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย Thailand 4.0 : Loei For All ( เลยเมืองของทุกคน ) 

Comments