มอบเงินบริจาคเหลือต่อเติมอาคารดนตรีและจัดซื้ออุปกรณ์ โดย กลุ่มศิษย์เก่าเลยพิทยาคมรุ่น "สายใยเพื่อน"

โพสต์23 พ.ย. 2560 18:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2560 20:18 ]
กลุ่มศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ได้มามอบเงินบริจาคเหลือต่อเติมอาคารดนตรีและจัดซื้ออุปกรณ์ โดย กลุ่มศิษย์เก่าเลยพิทยาคมรุ่น "สายใยเพื่อน" เป็นเงินจำนวน 72,300 บาท ตัวแทนที่มามอบนำโดย คุณวัชรินทร์  ลดาวัลย์ (ประธานกลุ่ม) และ 
คุณกอบแก้ว  ตั้งจิตธรรม  รองประธานกลุ่มศิษย์เก่าเลยพิทยาคม  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
Comments