มอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์21 ธ.ค. 2559 22:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2559 22:42 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้
๑. งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒.โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๙
๓. การแข่งขัน ราชภัฎเลย A-MATH Awards ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
Comments