มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์14 พ.ย. 2560 06:00โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2560 06:06 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยได้การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 การทดสอบทักษะวิชาการวิชาภาษาไทย บริษัท TOP TEST Center จำกัด ครั้งที่ 15 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1.การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ต้น
2.การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย
3.โครงงานคุณธรรม ม.ต้น
4.โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย
5.ตอบปัญหารัฐศาสตร์
6.ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ม.ต้น
7.ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ม.ปลาย
8. การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ต้น
9.การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย
10.การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ครั้งที่ 7
11.การแข่งขันโครงงานประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
12.การทดสอบความรู้ทางสังคมศึกษา
13.เกียรติบัตรผู้สนับสนุนและรณรงค์ร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือภัยน้ำท่วม ปี2560
14.การออกแบบปกสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
15.การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี โดยศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เลย
16.โครงงานประวัติศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments