มอบรางวัล TEDET

โพสต์9 ก.พ. 2559 02:23โดยพิทยา พรหมปัญญา
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ร่วมมือ ธนาคารออมสิน ดำเนินการสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)ประจำปี พ.ศ.2558 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นั้น นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมผ่านการสอบได้รับรางวัลมากมาย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments