มอบรางวัล To be Number One ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:05โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ มอบรางวัล To be Number One ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดได้มีกำหนดการจัดกิจกรรม และได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด To be Number One 3 รายการ  รายการที่ได้รับรางวัลได้แก่ 1.รางวัลการประกวด To be Number One IDOL นายสุทธิพงษ์ สุทธิอรุณรัตร์  นักเรียนชั้น ม6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 2. รางวันการประกวด To be Number One DANCERCISE รุ่น PRE TEENAGE ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 3. รางวัลการประกวด To be Number One DANCERCISE รุ่น  TEENAGE ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท  [ คลิกดูภาพกิจกรรม ]
Comments