มอบทุนให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์9 ม.ค. 2562 22:09โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนในการมอบทุนให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะทัตแพทย์ศาสตร์ และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ โดยให้เป็นทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 สอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตยแพทย์ศาตร์ได้ จำนวน 4 คน โดยมารับทุนจำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นางสาวฐปนัท อุทานนท์ ม.6/11  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์(CPIRD) จำนวนทุน 10,000 บาท  2.นางสาวอรวรรณยา สารวงษ์  ม.6/11  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์(โคตา 001) และ O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 จำนวนทุน 20,000 บาท คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments