มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ประจำปี 2560

โพสต์27 พ.ย. 2560 20:09โดยพิทยา พรหมปัญญา
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ประจำปี 2560 ทุน 1.คุณครูสุวรรณา มูลเมือง 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท 2.คุณครูสุนทรี ศิริสวัสดิ์ ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท และทุนนักกีฬาฟุตบอล 3. คุณหทัยรัตน์ สุจิมงคล ผู้จัดการ หจก.ทรัพย์มงคล 2556 ได้มอบทุนให้กับนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนจำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาได้จัดมอบเรียบร้อยแล้ว คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments