มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวน 6 ทุน

โพสต์15 มิ.ย. 2560 21:12โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนจากคุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวน 6 ทุน ได้แก่ 1. ด.ญ.บุรัสกร คำโสภา ม.1/11 จำนวน 15,000 บาท 2. นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี ม.4/1 จำนวน 2,500 บาท 3. น.ส.ระวิวรรณ มั่นเพ็ชร ม.4/10 จำนวน 15,500 บาท 4. น.ส.กันญลักษณ์ บุญตั้ว ม.6/6 จำนวน 2,500 บาท 5. น.ส.ญาณิศา แข้โส ม.6/11 จำนวน 15,000 บาท 6. นายนรินทร์ จันสวัสดิ์ ม.5/3 จำนวน 2,500 บาท คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments