มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์10 ธ.ค. 2561 18:20โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทุนจาก คุณครูสุนทรี ศิริสวัสดิ์ ประสงค์ขอมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และมีความซื่อสัตย์ จำนวน 5 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments