มอบทุนการศึกษา คุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานกองทุนศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 ประจำปี 2561

โพสต์28 ส.ค. 2561 06:56โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา คุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานกองทุนศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 และคณะ โดยมอบทุนครั้งนี้ จำนวน 90,900 บาท ตามรายการ ดังนี้  1. ทุนการศึกษานักเรียน ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 59,900 บาท 2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน จำนวน 13 ทุน เป็นเงิน 31,000 บาท คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments