มอบทุนการศึกษาแพทย์หญิงสุชารัตน์ บุตรธรรม

โพสต์17 ธ.ค. 2561 20:39โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนแพทย์หญิงสุชารัตน์ บุตรธรรม มอบให้ นายนรินทร์ จันสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความประพฤติดี ช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน คลิกภาพกิจกรรมตามที่นี่
Comments