มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์6 มิ.ย. 2559 09:45โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเลยพิทยาคมและนายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม
ลำดับที่ 1.นางสาวทิฆัมพร คำดอกรับ ม.6/11 สอบได้ทุนรัฐบาลศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
ลำดับที่ 2 นางสาวภัณฑิรา วิสุธิเมธีกร ม.6/1 สอบได้คณะทันแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ 3 นายนรินทร์ จันสวัสดิ์ ม.4/3 สอบได้ O-NET วิชาคณิตสาตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
Comments