มอบทุนการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคมและการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที เนื่องในวันโรคเอดส์โลก

โพสต์6 ธ.ค. 2560 19:59โดยไม่ทราบผู้ใช้
เนื่องด้วย คุณวิไลลักษณ์  ศรียา ประธานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2543 พร้อมคณะได้ตั้งกองทุนศิษย์เก่าขึ้น และมีความประสงค์ที่จะมอบ  เพ่ืเป็นทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องนักเรียน มอบทุนการศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม ปัจจุบัน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีความประสงค์จะมอบทุนในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 82,500 ตามรายการทุนดังนี้  
1.ทุนการศึกษานักเรียน  ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 52,500 บาท 
2.ทุนสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน  จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท  และการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที เนื่องในวันโรคเอดส์โลก  [คลิกดูภาพกิจกรรมที่ 1 ]  [คลิกดูภาพกิจกรรมที่ 2 ]
Comments