แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์31 ส.ค. 2559 02:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2559 02:24 โดย พิทยา พรหมปัญญา ]
โรงเรียนเลยพิทยาได้จัดการอบรมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งระบบแบบรับตรง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาเรียนต่อ (มมส.) mahasarakham University ซึ่งมีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่มาเข้าร่วมการอบรมแนะแนว และมีพี่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะต่างๆ มาอบรมและจัดบูธนิทรรศการคณะพร้อมทั้งการแจกเอกสารการสมัคร ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 31 สิงหาคม 2559  [คลิ๊กดูภาพบรรยากาศ] [คลิกดูภาพกิจกรรมชุดที่ 02]
Comments