แนะนำคุณครูคนใหม่ บรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์19 พ.ค. 2559 01:53โดยพิทยา พรหมปัญญา
แนะนำคุณครูคนใหม่ บรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559
1. ครูพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2. ครูศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง ครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
3. ครูการะเกษ คงขุนทด ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
4. ครูคธาวุฒิ สารมะโน           ครูกลุ่มสาระพละศึกษา
5. ครูจักรพันธ์ บรรณารักษ์ ครูกลุ่มสาระพละศึกษา
Comments