แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวของนักเรียนตามกฎระเบียบของโรงเรียน

โพสต์27 มี.ค. 2560 03:15โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนแก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments