นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาเพื่อส่วนรวม

โพสต์11 ก.พ. 2559 02:22โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 02:26 ]
นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวมด้านต่างๆ ของโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งประกอบไปด้วย นักเรียนจิตอาสาจาราจร นักเรียชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจรและมีนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีจิตอาสาในการบันทึกข้อมูลรายการเพิ่มปัญญา 5 นาที และบันทึกการอบรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติตลอดปีการศึกษา  2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นว่านักเรียนดังกล่าวเป็นคนดี มีความเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยดีมาตลอด จึงเห็นสมควรมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีแก่นักเรียน คลิกภาพกิจกรรมที่นี
Comments