นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดป่าห้วยลาด วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย วัดป่าเนรมิตวิปัสสนาและวัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โพสต์23 ก.ค. 2561 05:44โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดป่าห้วยลาด วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย วัดป่าเนรมิตวิปัสสนาและวัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments