นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในรอบ Portfolio รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยและโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

โพสต์16 ม.ค. 2562 23:01โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 18:15 ]
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในรอบ Portfolio รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยและโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 18
Comments