นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ

โพสต์19 ธ.ค. 2559 22:54โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายภูมินทร์ สุขพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน เป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นความร่วมมือจากธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments