นักเรียนโครงการ English Program สอบเทียงเคียงมาตรฐานสากล (Oxford Online Placement Test)

โพสต์21 มิ.ย. 2559 01:04โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2559 01:08 ]
นักเรียนโครงการ 
English Program สอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Oxford Online Placement Test) เพื่อประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ก่อนเรียน) ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์โครงการ EP โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments