นักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไปทัศนศึกษา สวนหินผางาม คุณหมิงเมืองเลย

โพสต์3 เม.ย. 2560 08:23โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2560 08:29 ]
นักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ไปทัศนศึกษาดูงานตามธรรมชาติและบรรยากาศทิวทัศน์ ณ สวนหินผางาม คุณหมิงเมืองเลย วันที่ 3 เมษายน 2560 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments